دنیـــآی ِ مــــَــن

اینجا دنیـآی ِ منه... دنیـآیی که توش خبری از بـدی نیست... این دنیـآ رو خـودم ساختم و خـودم مواظبـشم... نمیذارم پـآی ِ بـدی بهش بـآز بشه

خرداد 92
4 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
16 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
17 پست
مهر 91
21 پست
شهریور 91
23 پست
مرداد 91
21 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
25 پست
بهمن 90
27 پست
دی 90
20 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
12 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
10 پست