449.

بعد از دو روزه پر مشغله و نهایتأ عذاب آور ، برگشتم.

این دو روز رو مینویسم . احتمالأ تو بیشتر از یک پست چون جا نمیشه ...

الان حالم خوش نیست که حرف بزنم

چیزی نشده البته ... نگران نشین

/ 0 نظر / 22 بازدید